I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil C 8051 Full

Link Download KEIL C V4 Full: 

https://drive.google.com/open?id=1VzSKS29mTY0Vj6XvOi0WVJTA-eCFfwJy

Link Download KEIL C V5 Full:

https://drive.google.com/open?id=1KFen2xJHFX-me8Wn-rJj8ofSpnV1Lwlb

Tài Liệu PowerPoint Hướng Dẫn Cài Đặt KEIL C Full:

https://drive.google.com/open?id=1UiNdpbOItLrgOgOGfNflEbeO_Zabsgtn

 

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Proteus 8.7 Full

Link Download Proteus 8.7 Full:

https://drive.google.com/open?id=1Qp7g_JpFp99fJkw_Tsn8tcymFoypEf-O

Tài Liệu PowerPoint Hướng Dẫn Cài Đặt Proteus 8.7 Full:

https://drive.google.com/open?id=15jte8x6sLhWx7vH6rG9qOOgI1lpFwqf4

 

3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Nạp 8051 Progisp 1.72

Link Download Progisp 1.72:

https://drive.google.com/open?id=19PeTq4Vnydm9n-AjTHBaPbG0Z50mFLDY

 

II. KIT 8051 THỰC HÀNH TRONG QUÁ TRÌNH HỌC

1. Sơ Đồ Mạch Nguyên Lý KIT 8051

Link KIT 51/AVR ZK-1:

https://linhkientcp.vn/kit-51-avr-zk-1-pr191.html

Sơ Đồ Mạch Nguyên Lý KIT 51/AVR ZK-1

https://drive.google.com/open?id=1ziW5BW5YNQUhnWB4t_GTLCnnSw7wjIXm

 

III. CODE TEST THEO CÁC BÀI HỌC

BÀI 1: Điều khiển nhấp nháy LED đơn và nhiều LED

     Link Code: https://drive.google.com/open?id=1NVwUE3utnOGJ2Z45Te174NZ-lh3tFn_n

BÀI 2: Điều khiển nhấp nháy 32 LED

     Link Code: https://drive.google.com/open?id=16DpTRYj9tUX7RsAJB4otpyVPfVpYuccA

BÀI 3: Đếm LED sử dụng nút bấm

    Link Code: https://drive.google.com/open?id=1L9xvFcRFCsYv53aw52wYqIP_9e4ttz7J

BÀI 4: Giao Tiếp Với Led 7 Thanh

Link Code: https://drive.google.com/open?id=1kBhjyLINLa_SdMW4D3XFZXR5pObHR6UN

Lịch Vạn Niên(Đồng Hồ Thời Gian Thực Với 89S52) + Code Button No Delay

Link Code: https://drive.google.com/open?id=1oDzxnQfmgh86hyYhENC2UqhOhNP9mG7l

 

 

BÀI 5: Điều Khiển Bàn Phím Matrix 4X4 - Led 7 Thanh

Link Code + Sơ Đồ Nguyên Lý:https://drive.google.com/open?id=1Hq-y64keG8phHXMIaDRru5jgHxqHTYRF

 

BÀI 6Giao Tiếp Với LCD 16X2

Link Code + Sơ Đồ Nguyên Lý: https://drive.google.com/open?id=1Nr2FZN3EqFHwRf2q56yT66ZKvV0FmrOw