74LS90 HD74LS90P SN74LS90N DIP 14

Mã SKU: K1X10

Giá

:

10.000₫

Mô tả :
0 lượt mua sản phẩm
246 lượt xem sản phẩm
Khách hàng dễ dàng kiểm tra đơn hàng tại mục ''hành trình đơn hàng''

Khách hàng dễ dàng kiểm tra đơn hàng tại mục ''hành trình đơn hàng''

Cước vận chuyển được tự động đồng bộ với Viettel Post, Sản phẩm phát ngay trong ngày

Cước vận chuyển được tự động đồng bộ với Viettel Post, Sản phẩm phát ngay trong ngày

Tấ cả sản phẩm đều được test kĩ và có kĩ thuật ngay khi gặp khó khăn

Tấ cả sản phẩm đều được test kĩ và có kĩ thuật ngay khi gặp khó khăn

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

74LS90

 • IC thuật toán.
 • Trong IC 74LS90 là trigo JK để đếm.
 • ứng dụng các mạch đếm mod 10 8 5 2…

 • Bốn chân thiết lâp R0(1) (chân số 2), R0(2) (chân số 3), R9(1) (chân số 6), R9(2) (chân số 7)
 • Khi đặt R0(1) = R0(2)=H (ở mức cao) thì bộ đếm được xóa về 0 và các đầu ra ở mức thấp.
 • R9(1), R9(2) là chân thiết lập trạng thái cao của đầu ra: QA=QD=1, QB=QC=0
 • Chân NC (chân4) : bỏ trống
 • Chân 1 và chân 14: hai chân nhân xung đếm CK
 • Bốn chân 8,9,11,12: chân ngõ ra, tương ứng QC, QB, QD, QA
 • Chân 5(Vcc): Cấp nguồn cho IC
 • Chân 10(GND): chân nối mass

Sản phẩm được bảo hành theo cấp độ bảo hành của cửa hàng linh kiện TCP